۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی در سال ۹۶ از مبادی قانونی وارد کشور شد

3 میلیون و 300 هزار دستگاه گوشی در سال 96 از مبادی قانونی وارد کشور شد

براساس آمار گمرک ایران طی سال ۹۶ تعداد ۳ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۶۱۷ دستگاه گوشی تلفن همراه در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک ثبت و به کشور وارد شده است.

Powered by WPeMatico